Badrumsrenovering

En badrumsrenovering är en omfattande byggnation. Även om skälet för renoveringen ofta är estetisk, handlar en renovering i första hand om att skapa ett säkert och funktionellt våtrum. Reglerna för hur ett badrum får byggas är hårda, och mycket av det som är viktigast, är också det som inte syns.

 

Regelverk

Det finns en mängd branschregler för vad som gäller och hur ett badrum ska byggas upp. Fuktspärrar, ventilation, materialval, el och inte minst ventilation är alla lika viktiga för att få ett hållbart, funktionellt och inte minst säkert badrum. Det finns mycket som kan gå fel och därför behövs god kunskap samt alla behörigheter för att utföra arbetet korrekt

 

 

Kontakta oss för mer info